Association of TM6SF2 rs58542926 gene polymorphism with the risk of non-alcoholic fatty liver disease and colorectal adenoma in Chinese Han population

Added 539 days ago (02.12.2020)
Authors: Yuan Li, Shousheng Liu, Yuqiang Gao, Huan Ma, Shuhui Zhan, Yan Yang, Yongning Xin and Shiying Xuan
Read article