Potassium Acetate-Catalyzed Double Decarboxylative Transannulation To Access Highly Functionalized Pyrroles

Added 619 days ago (02.12.2020)
Authors: Jun-Kuan Li, Biying Zhou, Yu-Chen Tian, Chunman Jia, Xiao-Song Xue, Fa-Guang Zhang, and Jun-An Ma
Read article