Acupuncture for the Treatment of Liver Cirrhosis: A Meta-analysis

Added 534 days ago (28.11.2020)
Authors: Lu Qi, Shuang Li, Jun Xu, Jie Xu, Wangzouyang Lou, Liangbin Cheng, and Chizhi Zhang
Read article