Oral administration of ammonium metavanadate and potassium dichromate distorts the inflammatory reaction induced by turpentine oil injection in male rats

Added 366 days ago (28.11.2020)
Authors: Marina K. Balabekova; Yekaterina O. Ostapchuk; Yuliya V. Perfilyeva; Aliya N. Tokusheva; Adilman Nurmuhambetov; Rustam R. Tuhvatshin; Vasiliy V. Trubachev; Zhaugashty B. Akhmetov; Nurshat Abdolla; Gulgul K. Kairanbayeva; Koks Sulev; Nikolai N. Belyaev
Read article