CGTase, a novel antimicrobial protein from Bacillus cereus YUPP‐10, suppresses Verticillium dahliae and mediates plant defence responses

Added 548 days ago (24.11.2020)
Authors: Jinglong Zhou, Zili Feng, Shichao Liu, Feng Wei, Yongqiang Shi, Lihong Zhao, Wanting Huang, Yi Zhou, Hongjie Feng, Heqin Zhu
Read article