Spleen Stiffness Predicts Survival after Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt in Cirrhotic Patients

Added 426 days ago (17.11.2020)
Authors: Hao Zhu, Huiwen Guo, Xiaochun Yin, Jian Yang, Qin Yin, Jiangqiang Xiao, Yi Wang, Ming Zhang, Hao Han, Yuzheng Zhuge, and Feng Zhang
Read article