Dapagliflozin Modulates the Fecal Microbiota in a Type 2 Diabetic Rat Model

Added 632 days ago (17.11.2020)
Authors: Mei Yang; Fang-Hong Shi; Wen Liu; Min-Chun Zhang; Ri-Lu Feng; Cheng Qian; Wei Liu; Jing Ma
Read article