Limb Salvage in Patients With Severe Critical Limb Ischemia (CLI) After Referral for a Second Opinion to a Dedicated CLI Center

Added 640 days ago (17.11.2020)
Authors: Theodosios Bisdas; Nikolaos Patelis; Georgia Argyrakopoulou; Dimitrios Tsiachris; Aristotelis Kurtis; Panagiotis Gargalianos-Kakoliris; Christodoulos Stefanadis
Read article