Structural insights into outer membrane asymmetry maintenance in Gram-negative bacteria by MlaFEDB

Added 630 days ago (17.11.2020)
Authors: Xiaodi Tang; Shenghai Chang; Wen Qiao; Qinghua Luo; Yuejia Chen; Zhiying Jia; James Coleman; Ke Zhang; Ting Wang; Zhibo Zhang; Changbin Zhang; Xiaofeng Zhu; Xiawei Wei; Changjiang Dong; Xing Zhang; Haohao Dong
Read article