Forelimb joints contribute to locomotor performance in reindeer (Rangifer tarandus) by maintaining stability and storing energy

Added 635 days ago (11.11.2020)
Authors: Guoyu Li; Rui Zhang; Dianlei Han; Hao Pang; Guolong Yu; Qingqiu Cao; Chen Wang; Lingxi Kong; Wang Chengjin; Wenchao Dong; Tao Li; Jianqiao Li
Journal: PeerJ
Read article