Aberrantly Methylated and Expressed Genes as Prognostic Epigenetic Biomarkers for Colon Cancer

Added 442 days ago (07.11.2020)
Authors: Yuanyu Wu; Xiaoyu Wan; Guoliang Jia; Zhonghang Xu; Youmao Tao; Zheyu Song; Tonghua Du
Read article