BAHCC1 binds H3K27me3 via a conserved BAH module to mediate gene silencing and oncogenesis

Added 320 days ago (02.11.2020)
Authors: Huitao Fan; Jiuwei Lu; Yiran Guo; Dongxu Li; Zhi-Min Zhang; Yi-Hsuan Tsai; Wen-Chieh Pi; Jeong Hyun Ahn; Weida Gong; Yu Xiang; David F. Allison; Huimin Geng; Shenghui He; Yarui Diao; Wei-Yi Chen; Brian D. Strahl; Ling Cai; Jikui Song; Gang Greg Wang
Read article