PRISMA extension for moxibustion 2020: recommendations, explanation, and elaboration

Added 606 days ago (27.10.2020)
Authors: Xuan Zhang, Ran Tan, Wai Ching Lam, Chung Wah Cheng, Liang Yao, Xiao-Qin Wang, Si-Yao Li, Qi-Ying Aixinjueluo, Ke-Hu Yang, Hong-Cai Shang, Tai-Xiang Wu, Ai-Ping Lyu and Zhao-Xiang Bian
Read article