Neddylation is critical to cortical development by regulating Wnt/{beta}-catenin signaling [Neuroscience]

Added 582 days ago (21.10.2020)
Authors: Lei Zhang, Hongyang Jing, Haiwen Li, Wenbing Chen, Bin Luo, Hongsheng Zhang, Zhaoqi Dong, Lei Li, Huabo Su, Wen-Cheng Xiong, Lin Mei
Read article