Finite Element Assessment of the Screw and Cement Technique in Total Knee Arthroplasty

Added 346 days ago (15.10.2020)
Authors: Chong Zheng, Hai-yang Ma, Yin-qiao Du, Jing-yang Sun, Ji-wei Luo, Dong-bin Qu, and Yong-gang Zhou
Read article