β2-AR blockade potentiates MEK1/2 inhibitor effect on HNSCC by regulating the Nrf2-mediated defense mechanism

Added 47 days ago (13.10.2020)
Authors: Luigi Mele; Vitale Del Vecchio; Francesco Marampon; Tarik Regad; Sarah Wagner; Laura Mosca; Sabrina Bimonte; Aldo Giudice; Davide Liccardo; Claudia Prisco; Melanie Schwerdtfeger; Marcella La Noce; Virginia Tirino; Michele Caraglia; Gianpaolo Papaccio; Vincenzo Desiderio; Antonio Barbieri
Read article

Can't read the article? Order it!

Kaukopalvelu on maksullista. Lue ennen tilausta hinnasto ja toimitusehdot. Voit myös tehdä hankintaehdotuksen julkaisusta.
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Laskutusosoite (jos eri):
Mahd. laskutuksen vastuualuenumero:
Fax:
Puhelin:
Sähköposti:
Toimitustapa:
Toimituksen kiireellisyys:
Kommentit:
Taustaorganisaatio:
Jos tilattua aineistoa ei löydy
Terkon omista kokoelmista,
se voidaan tilata muualta:

Roskapostitarkistus. Kirjoita kuvan kirjain:
      
   


Jäljenteitä toimitettaessa noudatetaan tekijänoikeuslain ja -asetuksen säädöksiä. Digitaaliset kopiot toimitetaan tulostettaviksi paperille. Vastaanottajan tulee tuhota tiedostot välittömästi paperitulostuksen jälkeen.