Research on the Effect of Pediococcus pentosaceus on Salmonella enteritidis-Infected Chicken

Added 580 days ago (12.10.2020)
Authors: Dan Lan, XinYu Xun, YaoDong Hu, NianZhen Li, ChaoWu Yang, XiaoSong Jiang, and YiPing Liu
Read article