Chinese Medicine Huzhen Tongfeng Formula Effectively Attenuates Gouty Arthritis by Inhibiting Arachidonic Acid Metabolism and Inflammatory Mediators

Added 584 days ago (09.10.2020)
Authors: Jianping Deng, Zicong Wu, Chen Chen, Zhenling Zhao, Yifei Li, Zhengquan Su, Yiguang Lin, Yifei Wang, and Zhiping Wang
Read article