Establishment of a novel virus‐induced virulence effector assay for the identification of virulence effectors of plant pathogens using a PVX‐based expression vector

Added 585 days ago (08.10.2020)
Authors: Jinxia Shi, Yuanhong Zhu, Ming Li, Yuqing Ma, Huarong Liu, Peng Zhang, Di Fang, Yushuang Guo, Ping Xu, Yongli Qiao
Read article