Rh-CSF1 Attenuates Oxidative Stress and Neuronal Apoptosis via the CSF1R/PLCG2/PKA/UCP2 Signaling Pathway in a Rat Model of Neonatal HIE

Added 593 days ago (08.10.2020)
Authors: Xiao Hu, Shirong Li, Desislava Met Doycheva, Lei Huang, Cameron Lenahan, Rui Liu, Juan Huang, Ling Gao, Jiping Tang, Gang Zuo, and John H. Zhang
Read article