Transplantation of Human Amnion Epithelial Cells Improves Endometrial Regeneration in Rat Model of Intrauterine Adhesions

Added 379 days ago (01.10.2020)
Authors: Xiaolan Ouyang; Shuang You; Yulin Zhang; Chanyu Zhang; Guanghui Zhang; Xiaoyan Shao; Fan He; Lina Hu
Read article