FibroBox: a novel noninvasive tool for predicting significant liver fibrosis and cirrhosis in HBV infected patients

Added 595 days ago (30.09.2020)
Authors: Xiao-Jie Lu, Xiao-Jun Yang, Jing-Yu Sun, Xin Zhang, Zhao-Xin Yuan and Xiu-Hui Li
Read article