Life, Vol. 10, Pages 214: Seroprevalence of Antibodies against SARS-CoV-2 among the Personnel and Students of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece: A Preliminary Report

Added 435 days ago (21.09.2020)
Authors: Ourania E. Tsitsilonis; Dimitrios Paraskevis; Evi Lianidou; Vassilios Pierros; Athanasios Akalestos; Efstathios Kastritis; Paraskevi Moutsatsou; Andreas Scorilas; Thomas Sphicopoulos; Evangelos Terpos; Nikolaos Thomaidis; Athanassios Tsakris; Nikolaos Voulgaris; Christina C. Daskalaki; Zoi Evangelakou; Christina Fouki; Despoina D. Gianniou; Sentiljana Gumeni; Evangelia-Georgia Kostaki; Ioannis V. Kostopoulos; Maria S. Manola; Nikolaos Orologas-Stavrou; Chrysanthi Panteli; Eleni-Dimitra Papanagnou; Pantelis Rousakis; Aimilia D. Sklirou; Stavroula Smilkou; Dimitra Stergiopoulou; Ioannis P. Trougakos; Petros P. Sfikakis; Meletios-Athanasios Dimopoulos
Journal: Molecules
Read article