Genetic Diversity and Coexistence of Babesia in Ticks (Acari: Ixodidae) from Northeastern China

Added 613 days ago (16.09.2020)
Authors: Luo-Yuan Xia; Bao-Gui Jiang; Ting-Ting Yuan; Michael von Fricken; Na Jia; Rui-Ruo Jiang; Yuan Zhang; Xin-Lou Li; Yi Sun; Xiang-Dong Ruan; Wu-Chun Cao; Jia-Fu Jiang
Read article