Hemodynamics in Shock Patients Assessed by Critical Care Ultrasound and Its Relationship to Outcome: A Prospective Study

Added 607 days ago (16.09.2020)
Authors: Tongjuan Zou, Wanhong Yin, Yi Li, Lijing Deng, Ran Zhou, Xiaoting Wang, Yangong Chao, Lina Zhang, Yan Kang, and Chinese Critical Ultrasound Study Group (CCUSG)
Read article