Identification of a 14-lncRNA Signature and Construction of a Prognostic Nomogram Predicting Overall Survival of Gastric Cancer

Added 492 days ago (15.09.2020)
Authors: Kechao Nie; Zhitong Deng; Zhihua Zheng; Yi Wen; Jinglin Pan; Xiaotao Jiang; Yanhua Yan; Peng Liu; Fengbin Liu; Peiwu Li
Read article