Agronomy, Vol. 10, Pages 1339: Development and Characteristics of Interspecific Hybrids between Brassica oleracea L. and B. napus L.

Added 507 days ago (05.09.2020)
Authors: Piotr Kamiński; Agnieszka Marasek-Ciolakowska; Małgorzata Podwyszyńska; Michał Starzycki; Elżbieta Starzycka-Korbas; Katarzyna Nowak
Journal: Molecules
Read article