Monocyte-Derived Leukemia-Associated Macrophages Facilitate Extramedullary Distribution of T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia Cells

Added 631 days ago (02.09.2020)
Authors: Feifei Yang, Wenli Feng, Hao Wang, Lina Wang, Xiaoli Liu, Rong Wang, Chong Chen, Xiao Yang, Dongyue Zhang, Qian Ren, Guoguang Zheng
Read article