Lymph node metastasis in suprasternal space and intra-infrahyoid strap muscle space from papillary thyroid carcinoma

Added 637 days ago (29.08.2020)
Authors: Qianqian Yuan, Jinxuan Hou, Yiqin Liao, Lewei Zheng, Fang Lu, Kun Wang and Gaosong Wu
Read article