Relationship between Mental Health, the CLOCK Gene, and Sleep Quality in Surgical Nurses: A Cross-Sectional Study

Added 628 days ago (29.08.2020)
Authors: Lingyun Shi, Yuanyuan Liu, Ting Jiang, Ping Yan, Fan Cao, Ying Chen, Huanhuan Wei, and Jiwen Liu
Read article