Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) Inhibitor RN486 Overcomes ABCB1-Mediated Multidrug Resistance in Cancer Cells

Added 722 days ago (27.08.2020)
Authors: Xing-Duo Dong; Meng Zhang; Xiubin Ma; Jing-Quan Wang; Zi-Ning Lei; Qiu-Xu Teng; Yi-Dong Li; Lusheng Lin; Weiguo Feng; Zhe-Sheng Chen
Read article