Acupuncture Modulates Disrupted Whole-Brain Network after Ischemic Stroke: Evidence Based on Graph Theory Analysis

Added 643 days ago (20.08.2020)
Authors: Xiao Han, He Jin, Kuangshi Li, Yanzhe Ning, Lan Jiang, Pei Chen, Hongwei Liu, Yong Zhang, Hua Zhang, Zhongjian Tan, Fangyuan Cui, Yi Ren, Lijun Bai, and Yihuai Zou
Read article