α-Synuclein strains target distinct brain regions and cell types

Added 48 days ago (02.12.2019)
Authors: Angus Lau; Raphaella W. L. So; Heather H. C. Lau; Jason C. Sang; Alejandro Ruiz-Riquelme; Shelaine C. Fleck; Erica Stuart; Sindhu Menon; Naomi P. Visanji; Georg Meisl; Rania Faidi; Maria M. Marano; Cian Schmitt-Ulms; Zhilan Wang; Paul E. Fraser; Anurag Tandon; Bradley T. Hyman; Holger Wille; Martin Ingelsson; David Klenerman; Joel C. Watts
Read article

Can't read the article? Order it!

Kaukopalvelu on maksullista. Lue ennen tilausta hinnasto ja toimitusehdot. Voit myös tehdä hankintaehdotuksen julkaisusta.
Nimi:
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Laskutusosoite (jos eri):
Mahd. laskutuksen vastuualuenumero:
Fax:
Puhelin:
Sähköposti:
Toimitustapa:
Toimituksen kiireellisyys:
Kommentit:
Taustaorganisaatio:
Jos tilattua aineistoa ei löydy
Terkon omista kokoelmista,
se voidaan tilata muualta:

Roskapostitarkistus. Kirjoita kuvan kirjain:
      
   


Jäljenteitä toimitettaessa noudatetaan tekijänoikeuslain ja -asetuksen säädöksiä. Digitaaliset kopiot toimitetaan tulostettaviksi paperille. Vastaanottajan tulee tuhota tiedostot välittömästi paperitulostuksen jälkeen.