Telomere dysfunction impairs epidermal stem cell specification and differentiation by disrupting BMP/pSmad/P63 signaling

Added 34 days ago (13.09.2019)
Authors: Na Liu; Yu Yin; Haiying Wang; Zhongcheng Zhou; Xiaoyan Sheng; Haifeng Fu; Renpeng Guo; Hua Wang; Jiao Yang; Peng Gong; Wen Ning; Zhenyu Ju; Yifei Liu; Lin Liu
Journal: PLoS Genetics
Read article