Intranasaaliset opioidikipulääkkeet akuutin kivun hoidossa: systemaattinen katsaus

Added 62 days ago (22.08.2019)
Authors: HELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet @FeedNavigator
Source: Ovid Medline
Read article