Mitkä tekijät ennustavat, hyötyykö potilas oireisen, komplisoitumattoman sappikivitaudin takia tehdystä sappirakon poistoleikkauksesta?

Added 179 days ago (22.08.2019)
Authors: HELDA - E-thesis - Lääketieteellisen tiedekunnan opinnäytteet @FeedNavigator
Source: Ovid Medline
Read article