QTL mapping and gene mining to identify genes on soybean (Glycine max) associated with NopB of Sinorhizobium fredii HH103

Added 1039 days ago (23.07.2019)
Authors: Jieqi Wang, Jinhui Wang, Boyu Tian, Qingying Li, Jingyi Zhu, Xueying Liu, Chao Ma, Changyu Li, Zhaoming Qi, Rongsheng Zhu, Yan Shi, Jianan Zou, Yingnan Wen, Zhijun Sun, Hanxi Liu, Hongwei Jiang, Zhengong Yin, Zhenbang Hu, Qingshan Chen, Dawei Xin, Chunyan Liu
Read article