A Large-Scale, Exome-Wide Association Study of Han Chinese Women Identifies Three Novel Loci Predisposing to Breast Cancer.

Added 902 days ago (15.06.2019)
Authors: Zhang B, Chen MY, Shen YJ, Zhuo XB, Gao P, Zhou FS, Liang B, Zu J, Zhang Q, Suleman S, Xu YH, Xu MG, Xu JK, Liu CC, Giannareas N, Xia JH, Zhao Y, Huang ZL, Yang Z, Cheng HD, Li N, Hong YY, Li W, Zhang MJ, Yu KD, Li G, Sun MH, Chen ZD, Wei GH, Shao ZM
PubMed id: 29572226
Read article