Impact of Healthcare-Associated Infections on Length of Stay: A Study in 68 Hospitals in China

Added 88 days ago (18.04.2019)
Authors: Huixue Jia, Liuyi Li, Weiguang Li, Tieying Hou, Hongqiu Ma, Yun Yang, Anhua Wu, Yunxi Liu, Jianguo Wen, Huai Yang, Xiaoli Luo, Yawei Xing, Weihong Zhang, Yinghong Wu, Lili Ding, Weiping Liu, Ling Lin, Ying Li, and Meilian Chen
Read article