Primary hyperparathyroidism in young patients in Russia: high frequency of hyperparathyroidism-jaw tumour syndrome.

Added 19140 days ago (02.01.1970)
Authors: Mamedova E, Mokrysheva N, Vasilyev EV, Petrov V, Pigarova E, Kuznetsov S, Kuznetsov N, Rozhinskaya L, Melnichenko GA, Dedov I, Tiulpakov A
PubMed id: 28870973
Read article