A preliminary study on MeO-PEG-PLGA-PEG-OMe nanoparticles as intravenous carriers

Added 5033 days ago (10.01.2008)
Authors: Yourong Duan, Jinping Xu, Yunzhu Lin, Hui Yu, Tao Gong, Yaogang Li, Zhirong Zhang
Read article