Värdebaserad vård flyttar fokus från vårdproduktion till hälsa.

Added 2239 days ago (15.01.2015)
Authors: Wohlin J, Aspelin P, Rehnqvist N, Dahlström T, Brommels M
PubMed id: 25584607
Read article