Table of Contents

Inledning / Mikael Korhonen. Svenska litteratursällskapet i Finland grundas / Petra Hakala. "Belysandet af vår allmoges andliga lif" : traditionsinsamlingen inom Svenska litteratursällskapet / Carola Ekrem. Insamling av dialekter och ortnamn under 125 år / Pamela Gustavsson. Arkivsamlingarna vid SLS : en spegling av kultursyn och självbild? / Petra Hakala. SLS arkiv mot 2000-talet / Mikael Korhonen.