Table of Contents

Sammandrag: Hjälpmedel som underlättar vardagen : handbok för seniorer. Summary: Equipment facilitating everyday living : a handbook for older people. Tiivistelmä.