Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Päätösanalyyttisten mallien soveltaminen terveystaloudellisessa arviointitutkimuksessa.