Table of Contents

Tiivistelmä: cDNA- ja kudossirumenetelmien soveltaminen syövän tutkimuksessa.