Table of Contents

Abstract: Instructions and orders in classroom interaction. Teacher's directives in Swedish lessons in Finnish schools. Ohjeita ja kehoituksia luokkahuonevuorovaikutuksessa. Opettajan direktiivit suomenkielisten koulujen ruotsinopetuksessa.