Table of Contents

1. Johdanto.
2. Peruselintoiminnot ja niiden häiriöt.
3. Elvytys.
4. Ensihoito.
5. Tehohoito.
6. Leikkaukseen valmistaminen.
7. Anestesiologia.
8. Parenteraalinen nestehoito.
9. Kivun hoito.
10. Erityiskysymykset.
11. Sanasto.