Table of Contents

Toiminnan kehitys ja järjestelyt.
Anestesia-aineet.
Anestesiologinen fysiologia.
Anestesian anto.
Anestesiamenetelmät.
Anestesia erityyppisissä leikkauksissa.
Anestesia erityispotilasryhmissä.
Lasten anestesia ja tehohoito.
Anestesiaan liittyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot.
Kivun lievitys.
Tehohoitolääketiede.
Ensihoitolääketiede.