Table of Contents

Tiivistelmä: Kiinnity tai kiihdytä : tutkimus syöpäsolun adheesiosta ja liikkumisesta.